Sứ mệnh

Không ngừng cải tiến công nghệ và nâng cao năng suất lao động: với mục tiêu trở thành nhà sản xuất các sản phẩm cao su kỹ thuật hàng đầu tại các tỉnh miền Bắc, chúng tôi luôn nỗ lực hoàn thiện chất lượng sản phẩm thông qua việc nâng cao năng suất lao động và tìm đến những công nghệ mới nhất.  

Lấy chất lượng sản phẩm làm trọng tâm: Cao Su Vũ Quế cam kết phấn đấu thỏa mãn tối đa nhu cầu khách hàng, lấy chất lượng sản phẩm cung cấp cho khách hàng làm mục đích để hoạt động. Chúng tôi cam kết giao sản phẩm đúng chất lượng, đủ số lượng và đúng thời gian.

Năng động, sáng tạo trong mọi khoảnh khắc: Cao Su Vũ Quế tạo ra một môi trường khuyến khích nhân viên năng động, luôn sáng tạo, và phát huy tối đa khả năng mọi lúc, mọi nơi.