CÔNG TY TNHH CAO SU VŨ QUẾ

Công ty TNHH cao su Vũ Quế

Vu Que Rubber Co., Ltd.

Trụ sở chính: Phụng Châu, Chương Mỹ, Hà Nội

Giám đốc: Bà Trần Khánh Linh

Mã số thuế: 0500472995

Tài khoản: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Hà Tây

Số tài khoản: 10201 0000 270900

Họ và Tên:
Điện thoại:
Email:
Nội dung:
Mã bảo mật: